Thông Tin Open Đua Top
Yahoo admin : quanly_vosongkiem@yahoo.com
Trang Chủ : http://jxvosong.doc.ac
Thông Tin đua top
Sever open 14/8/2013
Thời gian đua top 3 ngày từ 14-16 tháng 8
Phần thưởng :
Hạng 1 : Card điện thoại 200k
Hạng 2: Card điện thoại 150k
Hạng 3: Card điện thoại 100k
Phần thưởng chỉ để khích lệ anh em

Thông Tin Sever

+ EXP - MONEY Phân Bố Chuẩn
+ Hệ Thống Skill Thất Truyền
+ Trang Bị Kim Ô - 3 Cọp
+ Hệ Thống Lãnh Địa
+ Hệ Thống Dã Tẩu Đa Dạng: Cứ Mỗi Lần Lên 10 Cấp Là Có Thể Nhận Thêm 2 Nhiệm Vụ Mới Và Đến Khi 19x Thì Có Thể Ngẫu Nhiên Nhận Được 42 Nhiệm Vụ Khác Nhau !
+ Hệ Thống Chuyển Sinh - Tẩy Tủy - Luyện Skill [NEW - VERSION]
+ Phân Bố EXP Chia Kinh Nghiệm Đúng Từng Centimet (VD: Ăn 1 Cái Bánh Có Quy Ra Phần Trăm Của Cây Kinh Nghiệm)
+ Tống Kim - Liên Đấu - Vượt Ải [NEW - VERSION]
+ Hệ Thống Ép Đồ Độc Đáo Mới Lạ Của Hệ Thống Lãnh Địa
+ Hệ Thống Cấp Bậc Trong Lãnh Địa:
_Đệ Tử
_Đường Chủ
_Tả Sứ
_Hữu Sứ
_Trưỡng Lão
_Phó Cung Chủ
+ Hệ Thống Khoá Rương !
+ Hệ Thống Chinh Phạt Lãnh Địa
+ Full Hình Ảnh Trang Bị Ô Kim ( Thập Đại Phái )
+ Hệ Thống Nâng Cấp Phòng Lãnh Địa

Vài hình minh họa :
Jx Vô Song Open 11h hôm nay
Jx Vô Song Open 11h hôm nay
Jx Vô Song Open 11h hôm nay